Lakófilm Box

2013

Kivonat

Az első részben 12 rövidfilm a kortárs magyar lakóházak bemutatására tesz kísérletet: lehetőség szerint - az ország teljes területéről válogatva – minél több, különböző építészeti felfogásban született ház kerüljön a diákok elé, nem csak az építészeti irányzatokat, de a méretet, a környezetet, az anyaghasználatot és a szerkezetet illetően is.

A rövidfilmekben egy-egy elismert hazai építész beszél az általa tervezett lakóházról, annak tervezési elveiről, az alkotás folyamatáról, a megbízóval és az építtetővel való kapcsolatáról, valamint a kivitelezés nehézségeiről és örömteli pillanatairól.  A filmekben nem látható riporter és nem hallható feltett kérdés. A személyes „monológok” alatt a kamera bejárja az épületet. Megismerhetjük az épületek alaprajzait, metszeteit, gyakran érdekes építészeti részleteket is, amelyek a ház térkapcsolatainak, elrendezésének, szerkesztési elvének jobb megértését segítik. Sok esetben skiccek és vázlatok megjelenésével válik érthetőbbé a tervezői gondolat.

Bár a válogatás koránt sem teljes, a beszélgetések hitelesen tükrözik napjaink lakóháztervezésének problémáit és eredményeit.

A második részben a családi házak tervezéséhez Bitó János 2003-ban kiadott Lakóházak tervezése című tankönyve szolgáltat az egyetemi oktatáshoz nélkülözhetetlen alapokat. A 20 rövidfilm a könyv öt fejezete alapján tekinti át a családi ház tervezésének elméletét és gyakorlati fogásait. A szerkesztők nem a könyv megfilmesítésére törekedtek, helyette beszélgetések születtek a tervezés módszertanáról: egy olyan szöveg és képgyűjtemény, amelyben az általános, tanítható tervezési alapelveket ki-ki a maga személyes értelmezésében fejtheti ki, foglalja össze.

Nevezhetjük ezt egy kortárs építészeti tablónak. A rövidfilmekben egy-egy elismert hazai építész beszél a családi házak tervezési elveiről, alapvetéseiről - legtöbb esetben egy saját épület ismertetésén keresztül. Az 5 tematikus csoporton belül 4-4 film készült, azonos témát feldolgozva, de más-más építész interpretálásában.


Tartalom

1. 12Lakófilm
12 ÉPÍTÉSZ
BÁN FERENC - Nyaraló
BÁRTFAI-SZABÓ GÁBOR ÉS BÁRTFAI-SZABÓ ORSOLYA - Családi ház
BULCSU TAMÁS ÉS FORTVINGLER ÉVA - Nyaraló
JANCSÓ MIKLÓS dla - Családi ház
KARÁCSONY TAMÁS dla - Családi ház
KELLER FERENC - Családi ház
KIS PÉTER ÉS VALKAI CSABA - Társasház szociális lakásokkal
KALMÁR LÁSZLÓ ÉS ZSUFFA ZSOLT - Családi ház
TOMAY TAMÁS - Nyaraló
U. NAGY GÁBOR - Családi ház
VINCZE LÁSZLÓ dla - Családi majorság
ZSUFFA ZSOLT - Családi ház
STÁB
2. XXLakófilm
TÉMÁK
1 KÖRNYEZET ÉS ILLESZKEDÉS
2 FUNKCIÓK - TÉRSZERVEZÉS
3 TÁJOLÁS - TERMÉSZETES FÉNY
4 ENERGIATUDATOSSÁG - FOLYTONOSSÁG
5 SZERKEZETVÁLASZTÁS - ANYAGHASZNÁLAT
1 KÖRNYEZET ÉS ILLESZKEDÉS
KULTURÁLIS GYÖKEREK, AZONOSSÁGOK
TERVEZÉSI ALAPELVEK
HAGYOMÁNY, FUNKCIONALITÁS, FELELŐSSÉG
HELYSZÍN ÉS TÉRSTRUKTÚRA
2 FUNKCIÓK - TÉRSZERVEZÉS
FUNKCIONALITÁS ÉS TÉRTAGOLÁS
MEGÉLT TEREK
BEÉPÍTÉS, TÖMEGFORMÁLÁS, KERTKAPCSOLAT
TÉRI RENDSZEREK
3_TÁJOLÁS - TERMÉSZETES FÉNY
A BENAPOZÁS, A HELYSZÍN ÉS A MEGBÍZÓ ÍZLÉSE
TERMÉSZETES ÁRNYÉKOLÁS
TRANSZPARENS FALAK
ÁRNYÉKOLÁS
4 ENERGIATUDATOSSÁG - FOLYTONOSSÁG
AKTÍV HÁZBAN ÉLNI
ÚJRAHASZNOSÍTÁS
FOLYTONOSSÁG FENNTARTHATÓSÁGA
A HELYRETETT FOLYTONOSSÁG
5 SZERKEZETVÁLASZTÁS - ANYAGHASZNÁLAT
INNOVÁCIÓ-FENNTARTHATÓSÁG
A CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSZETI NYELVE
A HELYBŐL FAKADÓ ANYAGHASZNÁLAT
INNOVÁCIÓ-HAGYOMÁNY
ÉPÍTÉSZEK
STÁB

12 film 12 kortárs hazai családi házról. A gondolattól a megvalósításig tartó összetett folyamatot maguk a tervezők mutatják be, mesélik el.

KÉSZÜLT:

  • BME Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tanszékén

  • 2011-2013

20 építész ismerteti a családi ház tervezés legfontosabb szempontjait, az illeszkedés, tájolás, alaprajzi szervezés, anyaghasználat és tudatos szerkezetválasztás alapelveit.

KÉSZÜLT:

  • BME Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tanszékén

  • 2011-2013

A BME Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tanszéke tananyag fejlesztési programjában 20 rövidfilm elkészítésére vállalkozott. A filmek tematikája Bitó János „Lakóépületek tervezése” című tankönyvéhez kapcsolódik, amelynek fejezetcímei sajátos támpontot adnak a családi ház tervezés elméletéhez és gyakorlati fogásaihoz. A filmek szerkesztői mégsem a könyv „megfilmesítésére” törekedtek, hanem olyan rajzokkal, mozgóképekkel illusztrált interjúk készültek, amelyekben elismert hazai építészek fejtik ki, foglalják össze az általános, tanítható tervezési alapelveket, ki-ki a maga személyes értelmezésében. Az így összeállt gyűjteményt akár egy tematizált kortárs építészeti tablónak is nevezhetjük. A kisfilmek a tankönyv 5 fejezetcímének megfelelően 5 tematikus csoportba szerveződnek, amelyekben egyenként 4-4 film található.

Vasáros Zsolt

1_KÖRNYEZET ÉS ILLESZKEDÉS / KULTURÁLIS GYÖKEREK, AZONOSSÁGOK

"A családi ház építésnek, lakóház építésnek ma jelentős gátja nincs Magyarországon, fizikai környezetünk rendelkezésre áll, megépültek városaink, településeink, az építési helyek tulajdonképpen adottak. Kulturálisan kellene valahogyan oda eljutni, jelentős önmérséklettel, az építészetben sokszor fölemlegetett alázattal, hogy valóban megismerjük azt a helyet, ahova építeni akarunk. Tudok mondani egy nagyon eklatáns példát. Mi sokat dolgozunk a Somló hegyen. A világ legkisebb borvidéke. Több, mint 3000 kis ház, telek és pince van a hegyen, ami egy tucat háztól eltekintve nagyon kicsi. Amikor a szabályozási terv elkészült a teljes hegyközség területére, melyen négy település osztozik, a terv készítője azt írta elő, hogy alapul vette ezeknek a kis házaknak az alapterületét és ilyen méretben maximalizálta az itt építhető házakat. Egészen odáig elmegy, ami nem szokatlan Magyarországon műemléki környezetben, nemzeti park területen, hogy megszabják a cserép színét is, égetett cserép lehet, az utcai homlokzaton, front homlokzaton két ablak lehet, a két ablak aránya meghatározott, az is hogy milyen messze lehet egymástól. Egy klasszikus XIX. századi pincehomlokzat lett belekódolva, csak ilyen építhető a Somló hegyen. Én ezen nagyon elképedtem, amikor először találkoztam ezzel a dologgal. Felkerestem a tervezőt, vajon ennek mi az oka? Egy nagyon érdekes választ adott. Azzal az építési szándékkal, ami most ott megjelenik, és amit ilyen módon leszabályoz, lehet hogy elveszít a Somló hegy 2-3 nagyon jó kortárs épületet, de megmenekül 100 rossztól is.

Számomra ez fejezi ki a történeti kontra mai helyzetet, hogy régen senkinek nem jutott eszébe nagy házat építeni a Somlóra, és nemcsak azért mert nem volt nagy szőlője, hanem mert tudta, hogy a hegy mit bír el, mi a jó!"

Bánáti Béla

Bánáti Béla

2_FUNKCIÓK-TÉRSZERVEZÉS / BEÉPÍTÉS, TÖMEGFORMÁLÁS, KERTKAPCSOLAT

Benczúr László

Benczúr László

4_ENERGIATUDATOSSÁG – FOLYTONOSSÁG / ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Csomay Zsófia

Csomay Zsófia

2_FUNKCIÓK-TÉRSZERVEZÉS / MEGÉLT TEREK

Demeter Nóra

Demeter Nóra

3_TÁJOLÁS-TERMÉSZETES FÉNY / TRANSZPARENS FALAK

Dévényi Tamás

Dévényi Tamás

5_SZERKEZETVÁLASZTÁS-ANYAGHASZNÁLAT / INNOVÁCIÓ-HAGYOMÁNY

Dévényi Tamás

Dévényi Tamás

5_SZERKEZETVÁLASZTÁS-ANYAGHASZNÁLAT / INNOVÁCIÓ-FENNTARTHATÓSÁG

Ekler Dezső

Ekler Dezső

5_SZERKEZETVÁLASZTÁS-ANYAGHASZNÁLAT / A CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSZETI NYELVE

Getto Tamás

Getto Tamás

3_TÁJOLÁS-TERMÉSZETES FÉNY / TERMÉSZETES ÁRNYÉKOLÁS

Gunther Zsolt, Csillag Katalin

Gunther Zsolt, Csillag Katalin

4_ENERGIATUDATOSSÁG – FOLYTONOSSÁG / AKTÍV HÁZBAN ÉLNI

Kalmár László

Kalmár László

5_SZERKEZETVÁLASZTÁS-ANYAGHASZNÁLAT / A HELYBŐL FAKADÓ ANYAGHASZNÁLAT

Kis Péter

Kis Péter

4_ENERGIATUDATOSSÁG – FOLYTONOSSÁG / A HELYRETETT FOLYTONOSSÁG

Nagy Tamás

Nagy Tamás

3_TÁJOLÁS-TERMÉSZETES FÉNY / ÁRNYÉKOLÁS

Parádi Nelli

Parádi Nelli

2_FUNKCIÓK-TÉRSZERVEZÉS / FUNKCIONALITÁS ÉS TÉRTAGOLÁS

Pelényi Margit

Pelényi Margit

3_TÁJOLÁS-TERMÉSZETES FÉNY / A BENAPOZÁS, A HELYSZÍN ÉS A MEGBÍZÓ ÍZLÉSE

Puhl Antal

Puhl Antal

1_KÖRNYEZET ÉS ILLESZKEDÉS / HELYSZÍN ÉS TÉRSTRUKTÚRA

Tardos Tibor

Tardos Tibor

1_KÖRNYEZET ÉS ILLESZKEDÉS / TERVEZÉSI ALAPELVEK

Tomay Tamás

Tomay Tamás

2_FUNKCIÓK-TÉRSZERVEZÉS / TÉRI RENDSZEREK

Turányi Gábor

Turányi Gábor

1_KÖRNYEZET ÉS ILLESZKEDÉS / HAGYOMÁNY, FUNKCIONALITÁS, FELELŐSSÉG

U.Nagy Gábor

U.Nagy Gábor

4_ENERGIATUDATOSSÁG – FOLYTONOSSÁG / FOLYTONOSSÁG FENNTARTHATÓSÁGA

Vasáros Zsolt

Vasáros Zsolt

1_KÖRNYEZET ÉS ILLESZKEDÉS / KULTURÁLIS GYÖKEREK, AZONOSSÁGOK