Lakófilm Box

Az első részben 12 rövidfilm a kortárs magyar lakóházak bemutatására tesz kísérletet: lehetőség szerint - az ország teljes területéről válogatva – minél több, különböző építészeti felfogásban született ház kerüljön a diákok elé, nem csak az építészeti irányzatokat, de a méretet, a környezetet, az anyaghasználatot és a szerkezetet illetően is.
A rövidfilmekben egy-egy elismert hazai építész beszél az általa tervezett lakóházról, annak tervezési elveiről, az alkotás folyamatáról, a megbízóval és az építtetővel való kapcsolatáról, valamint a kivitelezés nehézségeiről és örömteli pillanatairól. A filmekben nem látható riporter és nem hallható feltett kérdés. A személyes „monológok” alatt a kamera bejárja az épületet. Megismerhetjük az épületek alaprajzait, metszeteit, gyakran érdekes építészeti részleteket is, amelyek a ház térkapcsolatainak, elrendezésének, szerkesztési elvének jobb megértését segítik. Sok esetben skiccek és vázlatok megjelenésével válik érthetőbbé a tervezői gondolat.
Bár a válogatás koránt sem teljes, a beszélgetések hitelesen tükrözik napjaink lakóháztervezésének problémáit és eredményeit.
A második részben a családi házak tervezéséhez Bitó János 2003-ban kiadott Lakóházak tervezése című tankönyve szolgáltat az egyetemi oktatáshoz nélkülözhetetlen alapokat. A 20 rövidfilm a könyv öt fejezete alapján tekinti át a családi ház tervezésének elméletét és gyakorlati fogásait. A szerkesztők nem a könyv megfilmesítésére törekedtek, helyette beszélgetések születtek a tervezés módszertanáról: egy olyan szöveg és képgyűjtemény, amelyben az általános, tanítható tervezési alapelveket ki-ki a maga személyes értelmezésében fejtheti ki, foglalja össze.
Nevezhetjük ezt egy kortárs építészeti tablónak. A rövidfilmekben egy-egy elismert hazai építész beszél a családi házak tervezési elveiről, alapvetéseiről - legtöbb esetben egy saját épület ismertetésén keresztül. Az 5 tematikus csoporton belül 4-4 film készült, azonos témát feldolgozva, de más-más építész interpretálásában..