A földvárakról

A Földvárakról általában:

Jogi védelem:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés alapján törvény erejénél fogva (ex lege) védett országos jelentőségű védett természeti területek;

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján valamennyi régészeti lelőhely általános régészeti védelem alatt áll, ill. külön jogszabály alapján kiemelten vagy fokozottan védett régészei lelőhelyek is lehetnek.